SaarRowingCenter

Workshops en coachcursussen i.s.m. Stichting Roeicoach

Wil je – als roeier, als coach of als instructeur – je verdiepen in een aantal aspecten die het roeien zo’n interessante sport maakt en wil je geen volledige coachcursus volgen, kijk dan eens of onze interactieve workshops en coachcursussen iets voor jou en/of je roeivereniging kunnen betekenen. Het SaarRowingCenter werkt  nauw samen met de Stichting Roeicoach op het gebied van het geven van coach- en instructiecursussen.

Afgelopen jaren zijn op verzoek van deelnemers aan de vele cursussen en trainingen, een aantal interactieve workshops ontwikkeld rondom vragen als:

  • Wat is de essentie van roeien?
  • Hoe leren roeiers nu eigenlijk?
  • Wat is de essentie van effectiever coachen en instructie geven?
  • Hoe betrek ik mijn roeiers op een effectieve wijze bij de analyse van video-opnames?
  • Effectieve video-analyse
  •  Het afstellen van je boot, wat stel je waarom af?

Workshop: Wat is de essentie van roeien?
Het ziet er zo gemakkelijk uit dat roeien. We weten echter allemaal dat het maken van ‘de perfecte haal’ geen sinecure is. Hoe laat je een roeier nu een goede haal maken? Wanneer kan een roeier een goede haal maken? Het haalbeeld bestaat uit vele onderdelen, wat is nu het allerbelangrijkste?  In de workshop gaan de deelnemers onder begeleiding op een interactieve wijze aan de slag. De workshop  is zodanig opgezet dat roeiers en coaches van verschillende niveaus kunnen deelnemen. Het resultaat van de workshop is dat na afloop de essentie van roeien op tafel ligt. Eenduidig en helder, voor elke coach, voor elke instructeur, voor elke roeier op elk niveau.

Workshop: Hoe leren roeiers nu eigenlijk?
Roeiers zijn net mensen, ze leren niet allemaal op de zelfde manier. Sterker nog, er zijn zelfs roeiers die niets schijnen te leren ……… Als coach moet je je aan de roeier aanpassen, je wilt de roeier immers graag wat leren. Maar hoe doe je dat dan? Je mag niet verwachten dat de roeier zich aan de coach aanpast. Hoe kun je nu als coach (nog!) beter aansluiten op dat wat de roeier nodig heeft? Hoe kun je dus (nog!) beter coachen? In deze workshop gaan we niet in op de roeitechniek. Vaak loopt beter coachen vast op zaken als: Hoe stel je mensen op hun gemak? Hoe kom je er nu snel achter hoe iemand leert?  Waarom roep jij als coach weerstand op, terwijl je het zo goed bedoeld? Hoe om te gaan met roeiers waar je absoluut geen klik mee hebt?  Met andere woorden: Hoe moet ik mij als coach opstellen én acteren zodat mijn technische coaching effectiever wordt? In deze workshop maak je kennis met de verschillende leerstijlen, ontdek je welke leerstijl jou het beste ligt (onbewust bekwaam) en ontdek je dus ook welke leerstijl extra moeite en energie van je vraagt. Je komt er in deze workshop op een praktische manier achter hoe roeiers nu eigenlijk leren en hoe je zelf verder moet ontwikkelen om nog beter te kunnen coachen.

Workshop: Wat is de essentie van coachen?
Als je weet wat de essentie van roeien is, als je je realiseert dat niet elke roeier op de zelfde wijze leert, dan is coachen pas meer dan met een toeter met je ploeg mee fietsen. Dan wordt ook instructie geven meer dan met goede bedoelingen op het vlot staan en een skiff vast houden of roeiers in een C4 toespreken.  In deze workshop gaan we in twee stappen in op het coachen. In stap 1 maken we de analyse: Wat moet de roeier anders en/of beter doen? In stap 2 gaan we in op Hoe zorg je er voor dat de roeier anders/beter gaat roeien. Met andere woorden: stap 1: Wat is er aan de hand bij de roeier? Stap 2: Hoe pak ik dit als coach aan? Wat moet ik de roeier meegeven? Welke oefening is hier op zijn plaats?
In deze workshop gaan we de stappen 1 en 2 oefenen aan de hand van korte video-opnames van skiffeurs.

Workshop: Train-de-trainer
Hoe kan ik effectiever coachen en instructie geven? Theorie in de zaal is nuttig en leuk, maar roeien doe je buiten. Met alle inhoudelijke bagage die je hebt ben je op het vlot en langs het water niet automatisch effectief aan het coachen. Je coacht je ploeg in aanwezigheid van een ervaren coach/begeleider van het SaarRowingCenter. Dit betekent dat je met z’n 2-en op het vlot staat of samen met je ploeg mee fietst. Je krijgt 1:1 positieve feedback langs het water van je coach/begeleider. Deze ondersteunt je – indien nodig – met de analyse (stap 1) en met de aanpak/oefeningen (stap 2). Deze 1:1 coaching/begeleiding van de coach blijkt in de praktijk zeer effectief te zijn. Coaches en instructeurs maken op deze manier grote stappen wat betreft effectiever coachen.

Het train-de-trainer programma combineren we bij voorkeur met de lopende instructie en coaching op de vereniging, bijv. de beginnerscursus of de opleiding van roeiers die de basis beheersen en een stap willen maken.

Workshop: Effectieve videoanalyse
Hoe analyseer ik effectief een roeivideo? Hoe betrek ik mijn roeiers op een effectieve wijze bij de analyse van video opnames? Daar sta je dan, je camera vol met opnames, zaaltje vol met roeiers vol verwachting kijkend naar beamer en scherm ….. En dan? Bij veel roeiers is het effect van een video-analyse het grootste tussen twee kort op elkaar volgende trainingen.  Je hebt dan als coach weinig tijd om de analyse grondig inhoudelijk voor te bereiden. Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg je er voor dat de analyse voldoende diepgang heeft zonder te lang te duren? Hoe hou je de spanningsboog vast bij je roeiers tijdens de analyse? Hoe voorkom je dat altijd de zelfde roeiers aan het woord zijn? Hoe ga je om met ‘de minste roeier van de ploeg’? In deze workshop krijg je handvatten aangereikt om de video’s interactief met je roeiers te analyseren op een zodanige manier dat – indien gewenst – iedereen aan het woord komt in de beperkte tijd die vaak maar beschikbaar is.

Workshop: Afstellen
Wanneer stel je wat waarom af? Er is veel in en af te stellen aan een boot. Naast de zaken als voetenboord, dolhoogte en riemen zijn er ook nog zaken als span, hoek voetenboord, handvat riem die aangepast kunnen worden. Natuurlijk wil je niet dat iedereen op je vereniging aan het span gaat sleutelen. Maar het is wel goed je te realiseren hoe de afstelling van de boot je roeien kan beinvloeden. Als je net herstellende bent van een rugblessure, hoe stel je je riemen dan af? Wat is dan de beste afstelling voor je voetenboord? Moet je dan wel of niet ver door je werk rijden? Waarom krijg ik als ik roei last van mijn nek? Tijdens deze workshop gaan we niet met afstelgereedschap aan de slag. We gaan ontdekken wat de effecten en gevolgen zijn van ingrepen als langere binnenhendel, hogere dol, voetenboord verder van je af, span groter etc.

Geinteresseerd in een workshop?
Heb je interesse in een of meerdere workshops neem dan contact op met Theo van den Broek: info@saarrowingcenter.com (06 512 00 637).  Wat in de workshop wel / niet aan de orde komt, wordt in onderling overleg vastgesteld zodat goed kan worden ingespeeld op de specifieke eisen van de vereniging.

Contact en inschrijven

Contact en inschrijven

Wil je inschrijven of heb je vragen, neem dan contact op met Theo van den Broek van het SaarRowingCenter, telefonisch te bereiken via 06 512 00 637 of per e-mail: info@saarrowingcenter.com
Data cursussen en trainingen

Data cursussen en trainingen

Op deze en onderliggende paginas vind u de agenda voor alle cursussen en roeilocaties